dir="rtl"> معرفی سرپرستان ریاست میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، خدمات تخنیکی و مصونیت پروازهای اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معرفی سرپرستان ریاست میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، خدمات تخنیکی و مصونیت پروازهای اداره هوانوردی ملکی

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی امروز طی مراسمی با حضور روسا و کارمندان اداره و شرکت های هوایی و تعدادی از نمایندگان مردم در شورای ملی سرپرستان جدید ریاست های یاد شده به شمول عبدالرحمن عزیزی به حیث سرپرست ریاست میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، احمد سجاد صافی به حیث سرپرست ریاست خدمات تخنیکی و عبیدالله رشیدی به حیث سرپرست ریاست مصونیت پرواز را به کارمندان اداره معرفی نمود .
رئيس عمومی اداره هوانوردی ملکی در این مراسم، ضمن تبریکی به سرپرستان جدید، بر مسئولیت و رسالت بزرگ دست‌اندرکاران و مدیران ارشد سکتور هوانوردی ملکی در امر معیاری سازی خدمات هوانوردی ملکی تاکید نموده و گفت مهندسان جوان کشور باید درایت و تعهد خود را در رهبری بخش های مختلف ثابت نماید و گام های اساسی برای بهبود امور بردارد.


وی همچنین از کارکرد انجنیر تیمور شاه حمیدی رئیس قبلی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و جنرال روحانی قوماندان قبلی پولیس سرحدی میدان هوایی متذکره بخاطر فعالیت و مدیریت شایسته شان به نیکی یاد نموده و برای همکاران جدید آرزوی موفقیت نمود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۳ دلو ۱۳۹۸