dir="rtl"> جلسه مشترک اداره هوانوردی ملکی و ریاست عمومی املاک وزارت مالیه | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه مشترک اداره هوانوردی ملکی و ریاست عمومی املاک وزارت مالیه

امروز چهارشنبه 20 سرطان جلسه مشترک اداره هوانوردی ملکی و ریاست عمومی املاک وزارت مالیه به ریاست محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی در مقر این اداره برگزار شد.
در این نشست داکتر محمدقاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره و دیگر مسؤلین بخش املاک اداره هوانوردی ملکی، محمد ظریف ستانکزی رئیس عمومی املاک وزارت مالیه، صدیق الله احمدزی رئیس حفظ و مراقبت و نادر احمدی رئیس ثبت املاک وزارت مالیه، حضور داشتند.


در این نشست در ارتباط به تصفیه حسابات کرایه تاسیسات اداره هوانوردی ملکی که فعلا توسط شرکت نشنل فیول استفاده میشود؛ بحث و گفتگو صورت گرفت.
رییس اداره هوانوردی ضمن تاکید بر اصل شفافیت در جمع آوری عواید و کرایه جایدادها گفت که مسوولان این اداره در چهارچوب قوانین و مقررات آماده هر نوع کمک و همکاری می باشند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
20 سرطان 1397