dir="rtl"> رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیدار کرد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیدار کرد

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی امروز با محمود کرزی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار، رئیس اداره هوانوردی ملکی سمت جدید محمود کرزی را برای شان تبریک گفته و از حسن همکاری این وزارت در خصوص تنظیم امور شهری و مدیریت زمین داری اظهار سپاس و قدردانی نموده و خواهان همکاری وزارت شهرسازی در راستای حل مشکلات املاکی در میدان های هوایی؛ مخصوصا میدان های هوایی بین المللی کشور شد.


محمود کرزی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی ضمن خوش آمدید به رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی از زحمات و خدمات داکتر محمد قاسم وفایی زاده در امر معیاری سازی سکتور هوانوردی ملکی تقدیر و تشکری نموده و وعده سپرد که وزارت شهرسازی و اراضی در راستای حل مشکلات املاکی میدان های هوایی کشور آماده هر نوع همکاری می باشد.
در اخیر دو طرف بار دیگر بر تقویت روابط و همکاری تاکید ورزیدند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
24 سرطان 1399