dir="rtl"> نشستی تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور بررسی چگونگی مبارزه با فساد اداری برگزار شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشستی تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور بررسی چگونگی مبارزه با فساد اداری برگزار شد

نشستی تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور بررسی چگونگی مبارزه با فساد اداری برگزار شد.
در این نشست شماری از روئسا و اعضای هیات رهبری این اداره حضور داشتند.


مطابق به اجندا در این جلسه پیرامون چگونگی تطبیق فرمان جلالتمآب رییس جمهور در مورد ثبت دارایی های کارمندان دولت و تهیه استراتیژی مبارزه با فساد اداری بحث و صحبت صورت گرفت.
داکتر وفایی زاده به تمام روئسای اداره مستقل هوانوردی ملکی هدایت داد که در جریان هفته بعدی طرح ها و پیشنهادات شان را جهت تدوین این استراتیژی آماده کرده و در مجلس بعدی ارایه کنند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۳۰ حمل ۱۳۹۷