dir="rtl"> دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با معین عواید و گمرکات وزارت مالیه | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس اداره هوانوردی ملکی با معین عواید و گمرکات وزارت مالیه

محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی امروز (چهارشنبه 23 عقرب) در دفتر کارش با عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه دیدار کرد.
در این دیدار که داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشت، پیرامون نحوه جمع آوری عواید و چگونگی وضع و سنجیش مالیات بر شرکت های هوایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی گفت که اداره هوانوردی ملکی یکی از نهادها و ادارات مهم عایداتی برای کشور است و رهبری این اداره همواره در تلاش هستند تا ضمن جمع آوری عواید کنونی، روی ایجاد سرچشمه های جدید عایداتی نیز کار شود.
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی تصریح کرد که کارمندان این اداره با وزارت محترم مالیه از نزدیک همکار است تا در جمع آوری عواید کمک کند.
در مقابل معین عواید و گمرکات وزارت مالیه ضمن اظهار قدردانی از اعلام همکاری رهبری اداره هوانوردی ملکی بر ایجاد همکاری های بیشتر تاکید کرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
23 عقرب 1397