dir="rtl"> جلسه انلاین اداره هوانوردی ملکی با قوماندانی نیروهای حمایت قاطع، سفارت امریکا، وزارت دفاع کشور و شورای امنیت ملی برگزار شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه انلاین اداره هوانوردی ملکی با قوماندانی نیروهای حمایت قاطع، سفارت امریکا، وزارت دفاع کشور و شورای امنیت ملی برگزار شد

 

جلسه اداره هوانوردی ملکی با قوماندانی نیروهای حمایت قاطع، سفارت امریکا، وزارت دفاع کشور و شورای امنیت ملی بعد از ظهر امروز به صورت انلاین برگزار شد. در این جلسه، در مورد مدیریت میدان های هوایی که استفاده مشترک ملکی و نظامی از آن ها صورت می گیرد و همچنین در مورد هماهنگی بیشتر و ایجاد سهولت ها در میدان های هوایی ملکی و نظامی و چگونگی استفاده از میدان های هوایی و عملیات در میدان های هوایی بحث و گفتگو صورت گرفت.


داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در این نشست، بر ایجاد سهولت ها و هماهنگی بیشتر جهت مدیریت میدان های هوایی کشور تاکید نموده و از حمایت و همکاری های همیشگی نیروهای حمایت قاطع و سفارت امریکا در میدان های هوایی کشور اظهار سپاس و قدردانی نمود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
24 سرطان 1399