dir="rtl"> اعلامیه اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اعلامیه اداره هوانوردی ملکی

همانگونه که هموطنان عزیز ما مستحضر هستند؛ با بروز تنش ها میان پاکستان و هند، فضای پاکستان برای پروازهای عبوری از تاریخ ۲۷ فبروری به این سو بروی ترافیک هوایی مسدود شده است.
رهبری اداره هوانوردی ملکی از اولین روزی که این ‌مشکل پدید آمد، تاکنون موضوع را از مجاری دیپلوماتیک و تماس های پیگیر با بخش هوانوردی ملکی دولت ج.ا.پاکستان تعقیب کرده تا راه حلی برای این معضل جستجو شود.
با مسدود شدن فضای پاکستان، رهبری هوانوردی ملکی مسیر بدیل را از جنوب غرب کشور و از طریق فضای ج.ا.ایران ایجاد کرد تا هموطنان و مسافرین عزیز دچار مشکل نشده و پروازها به هند قطع نشود. این مسیر با توجه به طولانی بودنش هزینه بیشتری را در قبال داشته و روی نرخ تکت تاثیرات منفی داشته است. رهبری اداره هوانوردی ملکی موضوع را بصورت مداوم پیگیری کرده و به تمام شرکت های هوایی هدایت داده است که افزایش قیمت تکت با طولانی شدن مسیر تناسب نزدیک داشته و از افزایش بیش از حد آن جلوگیری شود.
با این وجود ما خوش بین بودیم که مسیر پاکستان هرچه زودتر بازگشایی شود؛ اما این موضوع مجددا الی ۲۵ ماه مارچ ۲۰۱۹ از سوی دولت ج.ا.پاکستان تمدید شده است.
البته در حال حاضر بخش غربی فضای پاکستان به روی پروازها باز شده اما بخش شرقی آن کماکان مسدود می باشد.
رهبری اداره هوانوردی ملکی با استفاده از فرصت به تمام شرکت های هوایی که به هند و برعکس آن پرواز دارند؛ هدایت می دهد که از افزایش قیمت تکت خودداری کنند.
در عین حال با توجه به ماهیت این مشکل که به روابط دو کشور هند و پاکستان مرتبط است؛ ما به تلاش های خویش از مجاری رسمی و دیپلوماتیک جهت جستجوی یک راه حل اساسی که منجر به بازگشایی این مسیر شود؛ ادامه می دهیم.
تا کنون مسدود بودن فضای پاکستان موجب قطع و اخلال پرواز های عبوری نیز شده و عواید این اداره را شدیدا متاثر نموده است. با توجه به مشکلات هموطنان که برای تداوی به هند سفر می کنند، تلاش های این اداره برای حل مشکل ادامه دارد و امید است که به زودی این معضل میان دو کشور هند و پاکستان حل شده و جریان ترافیک هوایی در سکتور های مربوطه به روال عادی برگردد.

با احترام
اداره هوانوردی ملکی
کابل _ ۲۲ مارچ ۲۰۱۹