dir="rtl"> نشست هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی با نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشست هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی با نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه

شماری از نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه با حضور در اداره مستقل هوانوردی ملکی با کپتان حامد ظاهر سرپرست ریاست عمومی و داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی این اداره دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار داکتر عبدالقیوم سجادی، محمد علی علیزاده، محمد عارف رحمانی، خداداد عرفانی و محمد علی اخلاقی پنج نماینده مردم غزنی حضور داشتند.
سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن خوش آمدید به نمایندگان مردم غزنی خواسته ها و پیشنهادات آنان را استماع کردند.
نمایندگان مردم غزنی ضمن بیان برخی از مشکلات موکلان شان از هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی خواستند تا در زمینه حل این مشکلات همکاری کنند.
تسریع روند کار اعمار میدان هوایی برای نشست هلیکوپتر در ولسوالی مالستان و هم چنان موضوع توسعه میدان هوایی جاغوری از مهم ترین خواسته های نمایندگان مردم غزنی بود.
سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور رسیدگی به خواسته های نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه به شعبات مختلف این اداره هدایت دادند.
این در حالیست که کار کار ساخت میدان هوایی کوچک در ولسوالی مالستان غزنی طی مراحل شده و به زودی آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر بعد از این نشست و براساس هدایت مقام اداره، سروی ابتدایی به هدف توسعه میدان هوایی جاغوری تا 2 هزار و دوصد متر آغاز شده است تا بعد از عملی شدن آن، زمینه نشست و برخواست طیاره های متوسط که ظرفیت اتتقال 50 مسافر را دارد؛ در آن فراهم شود.
بعد از پایان سروی و مطالعات ابتدایی انتظار می رود که کار توسعه میدان هوایی جاغوری با طی شدن مراحل اداری و بودجه یی آن در نهادهای ذیدخل، شامل پروژه های انکشافی اداره مستقل هوانوردی ملکی شود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
تلفن: 0794372002