dir="rtl"> اشتراک معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی در نشست کمیسیون مشترک بین الحکومتی افغانستان – اوکراین | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اشتراک معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی در نشست کمیسیون مشترک بین الحکومتی افغانستان – اوکراین

۴ حمل ۱۴۰۰
حسیب الله سروش، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی همراه با هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان، در نشست کمیسیون مشترک بین الحکومتی افغانستان – اوکراین که در شهر کیف آن کشور برگزار شده بود شرکت نمود.
هدف از این سفر و شرکت در نشست متذکره، توسعه و تحکیم همکاری های دوجانبه در عرصه های گوناگون؛ خصوصا سکتور هوانوردی ملکی عنوان می‌شود.
کمیسیون مشترک بین الحکومتی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت اوکراین به اساس موافقت نامه‌ی ایجاد کمیسیون مشترک بین الحکومتی میان افغانستان و اوکراین منعقده 15 اپریل 2017 مطابق به 26 حمل 1396 ایجاد گردیده است. اولین نشست کمیسیون متذکره در سال 2019 میان مقامات دو کشور در شهر کیف آن کشور دایر گردیده بود.
در این نشست، پروتوکول همکاری های دو جانبه، میان روئسای هیئت دو کشور (نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان و اسویتلانا پانایوتیدی، معین اقتصادی، تجارت و زراعت اوکراین) به امضاء رسید.
در این سفر، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی با معین اداره هوانوردی ملکی اوکراین و مسئولین هوانوردی ملکی این کشور دیدار نموده و در مورد همکاری های دو جانبه بحث و گفت‌وگو نمودند. در این ملاقات، تصمیم بر آن شد که تا هرچه زودتر، موافقت نامه‌ی هوایی نهایی گردیده و بین ادارات هوانوردی ملکی هردو کشور به امضا برسد تا پرواز های مستقیم مسافربری و کارگو بین هردو کشور آغاز گردد.
همچنان در این سفر، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی افغانستان در ملاقاتی که با اریانا زروبینسکا، معاون دانشگاه هوانوردی ملکی اوکراین داشتند، روی همکاری های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارمندان به صورت مفصل صحبت نموده و معاون دانشگاه هوانوردی ملکی اوکراین وعده همکاری همه جانبه را در زمینه داد.
گفتنی است که هیئت عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این سفر، عبارت بودند از: نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت، کبیرخان عیسی خیل مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور حقوقی و رئیس عمومی واحد حقوقی ریاست جمهوری، عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری، معینان وزارت مالیه، دفاع ملی، زراعت، اداره هوانوردی ملکی، خط آهن، شاروالی کابل، اعضای مجلس نمایندگان، اعضای سکتور خصوصی و روئسای سایر وزارت ها و ادارات.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه