dir="rtl"> پیام تبریکی رئیس عمومی و هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی به مناسبت هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

پیام تبریکی رئیس عمومی و هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی به مناسبت هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان

هیات رهبری و کارمندان اداره هوانوردی ملکی، هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان را به عموم زنان به خصوص زنان شاغل در این اداره تبریک و تهنیت عرض می کند.
بدون شک زنان در تمام عرصه ها از جمله عرصه سیاست و مدیریت نقش مهم و ارزنده داشته که بدون توجه به آن نمی توان یک جامعه مرفه و انکشاف یافته را تصور کرد.


هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی خرسند است که همه ساله در حالی از روز جهانی زن تجلیل می شود/می کند که با گذشت هر سال زنان افغانستان با تحمل رنج ها و مشقت های فراوان، پیشرفت های تازه و بیشتری را نصیب می شوند و از راه تحصیلات و تلاش سعی می کنند تا در راه خدمت به مردم و وطن، در نهادهای رسمی دولتی و غیر دولتی شامل کار شوند.
بدون شک حضور گسترده زنان در نهادهادی دولتی، تحصیلی و در عرصه سیاست و فرهنگ محصول تلاش ها و تعهدات آنان در قبال مردم و جامعه شان است. تحولات مثبت چند سال اخیر در تمام عرصه ها بخصوص در عرصه جندر و تساوی جنسیتی در عرصه های اداری و سیاسی کشور، امیدوار کننده است و می تواند نقش مهم و تاثیرگذار در بازسازی افغانستان داشته باشد.
هیات رهبری اداره هوانوردی ملکی با درک نقش مهم زنان در تمام عرصه ها بخصوص عرصه مدیریت و کار در نهادهای رسمی، متعهد است تا با تطبیق پلان و پالیسی ملی جندر، از تحصیل و توانایی زنان در بخش های مختلف مربوط به هوانوردی استفاده کرده و نقش و جایگاه آنان را در عرصه مدیریتی در تشکیلات این اداره تقویت کند.

با احترام
داکتر محمد قاسم وفایی زاده
رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی
8 مارچ 2019 – کابل