dir="rtl"> پیام رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی به مناسبت روز ملی خبرنگاران | Civil Aviation Authority of Afghanistan

پیام رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی به مناسبت روز ملی خبرنگاران

براساس تصمیم و فیصله کابینه ج.ا.ا.افغانستان، بیست و هفتم ماه حوت به عنوان روز ملی خبرنگاران مسمی شده است.
رهبری اداره هوانوردی ملکی این روز میمون و خجسته را به تمام خبرنگاران کشور تبریک گفته و برای تمام اصحاب رسانه در باب اجرای مسوولیت های مهم و ملی شان در عرصه اطلاع رسانی توفیقات مزید از خداوند بزرگ تمنا می کند. روح همه شهدای رسانه ها و ژورنالیست های که در این راه جان شان را از دست داده اند شاد و یاد شان گرامی باد. بدون شک رسانه ها نقش سازنده و مهم در ایجاد یک جامعه آزاد و هدفمند را به عهده دارد و رهبری این اداره، با درک این مهم متعهد به ارایه اطلاعات به موقع و لازم برای تمام خبرنگاران رسانه های ملی و بین المللی می باشد.
به درک اهمیت اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات به بخش سخنگویی و ارتباط عامه اداره هوانوردی ملکی وظیفه داده شده است تا مطابق به قانون و مقررات مربوط به اطلاع رسانی، به صورت دوامدار و همه جانبه با خبرنگاران همکاری جدی و لازم را داشته باشند.

با حرمت
داکتر محمد قاسم وفایی زاده
رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی
کابل _ ۲۷ حوت ۱۳۹۷