dir="rtl"> پایان مأموریت رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

پایان مأموریت رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

۱۸ حمل ۱۴۰۰
داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده، که چندروز قبل از سمت ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی کنار رفت، امروز طی دو مراسم جداگانه در اداره هوانوردی ملکی و میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در حضورداشت معین پلان و پالیسی، رؤسا و کارمندان این اداره خداحافظی نمود.
داکتر وفایی زاده، ۵ سال به‌عنوان معین پلان و پالیسی و بیشتر از دو سال به‌عنوان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی افغانستان ایفای وظیفه نموده است.
آقای وفایی‌زاده، از اعتماد رهبری حکومت و همکاری کارمندان این اداره در مدت هفت‌سال کاری اش در اداره هوانوردی ملکی ابراز قدردانی نموده افزود، که در چندسال اخیر ۹۰ درصد مسئولیت میدان‌های هوایی از نیروهای خارجی به اداره هوانوردی ملکی انتقال یافته است و این امر سبب ایجاد ظرفیت‌ها در بخش‌های تخنیکی شده است.
رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی گفت که بنیاد یک ادارۀ سالم و کارا در این چندسال به همکاری معینان و سایر کارمندان این اداره، نهاده شده است و توقع می‌رود که بعد از مأموریت رسمی من در این اداره، مسئولان بعدی و دولت افغانستان در زمینۀ تحقق اهداف و استراتژی از قبل تعیین‌شده توجه لازم نمایند.
در همین حال، حسیب‌الله سروش، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی که به مناسبت پایان رسمی کار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی سخنرانی کرد، داکتر وفایی‌زاده را الگوی مناسب نظر مدیریتی و اجتماعی توصیف کرده، کارکردهای او را در راستای معیاری‌سازی هوانوردی ملکی مؤثر عنوان کرد.
در کنار این، برخی کارمندان زن، از برخورد نیکو و حمایت آقای وفایی‌زاده از حقوق کارمندان؛ به ویژه قشر زنان در این اداره ابراز قدردانی نموده خواهان موفقیت برای داکتر وفایی‌زاده شده اند.
داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده، دارای دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه کانازاوا در جاپان است. آقای وفایی‌زاده ضمن کار در اداره هوانوردی ملکی افغانستان دارای تجربه طولانی تحقیق و پژوهش می‌باشد. او در عین حال سابقه فعالیت رسانه‌ای نیز در افغانستان داشته است.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه