dir="rtl"> تجلیل از روز مادر در اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

تجلیل از روز مادر در اداره مستقل هوانوردی ملکی

تجلیل از روز مادر در اداره مستقل هوانوردی ملکی هیات رهبری و کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی از روز مادر تجلیل کردند. در این مراسم کپتان حامد ظاهر سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی، داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی، روئسا، آمرین و کارمندان این اداره شرکت کرده بودند. مراسم با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود ملی کشور آغاز شد

.

بعد از ان کپتان حامد ظاهر سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی صحبت کرده و روز مادر را به تمام مادران بخصوص مادران کارمند در این اداره تبریک گفت. کپتان ظاهر افزود که مادران چه از نظر اسلامی و شرعی و چه از نظر فرهنگ و عنعنات افغانی در میان مردم و شهروندان افغانستان از مقام بالا و ارزشمندی برخوردار است. او تاکید کرد که اداره مستقل هوانوردی ملکی همیشه تلاشش این بوده که نه تنها به زنان و مادران کارمند در این اداره،‌احترام گذشته شود؛ بلکه سعی شده است تا نقش آنان نیز در بخش های مختلف اداری تقویت و بهبود یابد. بعد از آن داکتر محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی صحبت کرده و روز مادر را به مهمانان و تمام مادران تبریک گفت. داکتر وفایی زاده افزود که مقام مادر در فرهنگ اسلامی و ملی مقام ویژه و ارزشمندی دارد و آنان همواره تلاش کرده اند تا با درک این مهم، نقش و حضور زنان و مادران را در عرصه های کاری و مدیریتی تقویت کنند. معاون پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوری ملکی تصریح کرد که پلان تقویت نقش جندر که در آن به رشد نقش مدیریتی زنان تاکید شده، ساخته شده این موضوع موجب ایجاد فضای کاری مصئون تر برای زنان شده است. او گفت که تنها در یک سال گذشته میزان حضور زنان در اداره مستقل هوانوردی ملکی از 104 نفر به نزدیک به 145 نفر افزایش یافته که این خود بیانگر تبعیض مثبت نسبت به زنان است. داکتر وفایی زاده از تلاش های امریت جندر این اداره به پاس تلاش و زحمات شان در زمینه تقویت حضور زنان در شعبات مختلف اداره مستقل هوانوردی ملکی، تقدیر کرد. در این مراسم محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی نیز صحبت کرده و از ارزشمند بودن مقام و جایگاه مادران در میان افغان ها یاد کرد. اقای حبیبی گفت که احترام به مادران افزون بر اینکه از دستورات اسلامی و شرعی ماست؛ از نظر فرهنگ و عنعنات افغانی نیز مقام مادر برای همه ویژه و قابل احترام است. او افزود هم چنان که زنان و مادران در تربیه کودکان و جوانان نقش مهم دارند در عرصه سیاست و کارهای مدیریتی نیز می توانند نقش مهم و اساسی را به عهده داشته باشند. داکتر محمد نسیم صمیم رییس انستیتیوت هوانوردی ملکی نیز در این مراسم سخنرانی کرد و از وظایف و مسوولیت ها ما در زمینه احترام به مادران یاد آور شد. لطیفه سحر ناطق آمر جندر اداره مستقل هوانوردی ملکی نیز در صحبت های از همکاری و حسن نیت هیات رهبری این اداره نسبت به توانایی های مدیریتی زنان سپاسگزاری کرد. او ضمن تبریکی روز مادر به تمام مادران به خصوص کارمندان اناث این اداره از هیات رهبری و سایر اعضای بلند پایه دولت خواست تا زنان را بیشتر از پیش در امر رشد و تقویت نقش شان در ساختار ادارات دولتی یاری کنند. لطیفه سحر گفت، مادران نیز با درک مسوولیت مهم ملی و مادری شان که در قبال کودکان، جوانان و برادران شان دارند؛ تعهد می سپارند تا با تلاش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر به وظایف و مسوولیت های شان عمل کنند. در پایان این مراسم تحایفی که از طرف هیات اداره مستقل هوانوردی ملکی و یک مبلغ پول نقد برای مادران کارمند در این اداره در نظر گرفته شده بود؛ توزیع شد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه