پیام تبریکی اداره مستقل هوانوردی ملکی به مناسبت روز جهانی زن

هیات رهبری و کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی، هشت مارچ روز جهانی زن را به عموم زنان به خصوص کارمندان زن این اداره تبریک و تهنیت عرض می کند.
بدون شک زنان در تمام عرصه ها از جمله عرصه سیاست و مدیریت نقش مهم و ارزنده داشته که بدون توجه به آن نمی توان یک جامعه مرفه و مطرقی داشت.
هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی خرسند است که همه ساله در حالی از روز جهانی زن تجلیل می شود که با گذشت هر سال زنان افغانستان با تحمل رنج ها و مشقت های فروان، پیشرفت های تازه و بیشتری را نصیب می شوند.
بدون شک حضور گسترده زنان در نهادهادی دولتی، تحصیلی و در عرصه سیاست و فرهنگ محصول تلاش ها و تعهدات آنان در قبال مردم و جامعه شان است.
تحولات مثبت چند سال اخیر در تمام عرصه ها بخصوص در عرصه جندر و تساوی جنسیتی حکایت از آینده روشن و نوید بخش برای تمامی زنان این سرزمین دارد. اداره مستقل هوانوردی ملکی امیدوار است که با رهبری دولت وحدت ملی فرصت های بهتر و بیشتری نصیب زنان و دختران افغانستان شود.
هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی با درک نقش مهم زنان در تمام عرصه ها بخصوص عرصه مدیریت، متعهد است تا با تطبیق پلان و پالیسی ملی جندر، از تحصیل و توانایی زنان در بخش های مختلف مربوط به هوانوردی استفاده صورت گرفته و نقش و جایگاه آنان در عرصه مدیریتی تقویت شود.
با احترام
کپتان حامد ظاهر
سرپرست اداره مستقل هوانوردی ملکی
هشت مارچ 2015- کابل