dir="rtl"> جلسه شرکت های هوایی خارجی با رئیس اداره هوانوردی ملکی در مورد آغاز مجدد پرواز ها | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه شرکت های هوایی خارجی با رئیس اداره هوانوردی ملکی در مورد آغاز مجدد پرواز ها

نمایندگان شرکت های هوایی خارجی به شمول ترکش ایرلاین، امارات، فلای دوبی، ایر ایندیا و پی آی ای، امروز در ملاقات با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی موضوع شروع مجدد پرواز های شرکت های یاد شده به افغانستان را مورد بحث قرار دادند.


در این دیدار، ابتدا نمایندگان شرکت های هوایی در مورد پلان شرکت های یاد شده برای آغاز پروازهای شان به افغانستان معلومات داده و گفتند که شرکت ترکش ایرلاین سر از تاریخ 10 جون به 28 کشور به شمول افغانستان پرواز های خود را از سر می گیرد، و شرکت هوایی العربیه از تاریخ 15 جون، شرکت فلای دوبی از تاریخ 5 جون، پرواز های شان را تحت شرایط جدید با در نظرداشت توصیه های صحی آغاز خواهند نمود. شرکت هوایی امارات نیز اظهار داشت که این شرکت از تاریخ 21 ماه می پروازها به 9 کشور را آغاز نموده و بزودی پروازهای شان را به سایر کشور ها نیزاز سر خواهند گرفت. نماینده شرکت هوایی پی آی ای پاکستان نیز گفت که فیصله فعلی دولت پاکستان برای توقف پروازها الی 25 ماه می سال روان میلادی می باشد، در صورتی که مجددا تمدید نگردد این شرکت نیز پروازهایش را به مقاصدی از جمله افغانستان از سر می گیرد.
رئیس اداره هوانوردی ملکی با اظهار خرسندی از تصمیم شرکت های هوایی یاد شده، تاکید نمود که قبل از شروع مجدد پروازها باید درهماهنگی با وزارت صحت عامه کشور زمینه تست مسافرین مطابق توصیه و تصمیم انجمن ایاتا فراهم ساخته شود و شرکت هوایی آریانا و شرکت ناس در زمینه بهبود خدمات ضدعفونی سازی طیارات و سایر موارد الزامی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
همچنین در این جلسه به شرکت های هوایی وظیفه داده شد که پلان مشخص خود را برای چگونگی انجام پرواز ها با رعایت فاصله در سیت ها و تنظیم قیمت تکت در سکتورهای یاد شده قبل از قبل تنظیم نموده و با اداره هوانوردی ملکی کشور شریک سازند.
رئیس اداره هوانوردی ملکی خاطر نشان ساخت، که وی موضوع را در اولین جلسه کمیته اضطراری مبارزه با شیوع ویروس کرونا نیز مطرح می سازد تا در زمینه هدایت کمیته نیز گرفته شود و مطابق ان اجراات صورت گیرد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۳ جوزا ۱۳۹۹