dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ

داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در دیدارش با محترم طاهر زهیر، نا‌مزد وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور، ضمن ابراز تبریکی به آقای زهیر به‌عنوان مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ، روی همکاری مشترک برای توسعۀ صنعت گردشگری (توریزم) در کشور، تأمین هماهنگی و روابط دوجانبه میان این دو اداره تأکید ورزیدند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
2 میزان 1399