dir="rtl"> جلسه رهبری اداره هوانوردی به منظور بررسی وضعیت سکتور هوانوردی ملکی دایر شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه رهبری اداره هوانوردی به منظور بررسی وضعیت سکتور هوانوردی ملکی دایر شد

 

جلسه رهبری اداره هوانوردی ملکی که امروز تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی دایر گردیده و وضعیت سکتور هوانوردی ملکی و دورنمای فعالیت سکتور در دوره پس از کرونا را مورد بحث قرار داد.


در این جلسه ابتدا رئیس اداره هوانوردی ملکی با استقبال از فرمان اخیر جلالتمآب رئیس جمهور در مورد تعلیق فرمان قبلی و جدا شدن اداره هوانوردی ملکی، گفت که این اداره یک اداره تخنیکی بوده و مطابق معیار های سازمان ایکاو باید استقلال عمل در اجراات تخصصی و مسلکی خود را داشته باشد. وی این اقدام دولت را گام مهمی در موفقیت اداره در پروسه تفتیش سازمان جهانی ایکاو برای تکمیل معیار های این سازمان دانسته و به ریاست های مربوطه وظیفه داد تا اجراات شان را در مطابقت به صراحت فرمان مقام عالی ریاست جمهوری عیار نموده و اقدامات لازم انجام دهند.
همچنین در این جلسه پیشرفت ها در پروسه تفتیش سازمان ایکاو بررسی گردید و به بخش های مربوطه هدایت داده شد تا کلیه اقدامات لازم را برای موفقیت این پروسه انجام دهند.
بر اساس اجندای جلسه، موضوع شروع مجدد پروازهای داخلی و خارجی و آمادگی و پلانگذاری دقیق مطابق فیصله اخیر انجمن آیاتا و سازمان ایکاو مورد بحث قرار گرفت و به معاون عملیاتی وظیفه داده شد تا هماهنگ با روند موجود در منطقه، جلسات جداگانه ای را با شرکت های هوایی دایر نموده و پلان فعالیت آنها با رعایت تدابیر وقایوی مطالبه و بررسی گردد.
همچنین به ریاست عمومی استانداردهای پرواز و ریاست عمومی میدان های هوایی وظیفه داده شد تا میکانیزم و طرزالعمل لازم را برای آغاز پروازهای داخلی وضع نمایند تا در صورت تصمیم دولت برای از سر گیری پرواز ها میان ولایات کشور، سطح امنیت و مصئونیت مسافرین بالا برده شده و ریسک انتقال ویروس کاهش یابد.
بر علاوه در جلسه موضوع تاثیر شیوع ویروس کرونا بر عواید اداره هوانوردی ملکی نیز مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش رئیس تنظیم عواید، اداره هوانوردی در پنج ماه اول سال حدود ۱.۹ میلیارد افغانی کاهش داشته است که ۴۵٪ کاهش را نشان می دهد.
در اخیر رئیس اداره هوانوردی با ابراز خرسندی از خبر بهبودی کامل همکاران بخش اطفائیه اداره که به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، به همه همکاران توصیه نمود تا تدابیر وقایوی را جدا رعایت نموده و در روزهای عید مطابق توصیه وزارت صحت عامه از رفت و آمد و دید و بازدید عیدانه خود داری نمایند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱ جوزای ۱۳۹۹