dir="rtl"> ملاقات رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با سفیر اتحادیه اروپا | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با سفیر اتحادیه اروپا

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با آقای Pierre Mayaudon سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل و آقای Geory Cunningham معاون سفیر دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدا آقای حبیبی درباره هوانوردی ملکی در کشور به تفصیل صحبت کرده و معلومات لازم را به جانب مقابل ارایه نموده گفت که سکتور هوانوردی ملکی نقش بسیار مهم و ارزنده در رشد و انکش‍اف کشور دارد. وی در این دیدار یاد آور شد که اداره هوانوردی ملکی قبلا مکتوبی را به اتحادیه اروپا جهت خروج سکتور هوانوردی ملکی افغانستان از لیست سیاه این اتحادیه ارسال کرده و در این زمینه خواستار همکاری آنها شد.
در ادامه سفیر اتحادیه اروپا صحبت نموده و وعده سپرد که در زمینه خروج سکتور هوانوردی ملکی افغانستان از لیست سیاه اتحادیه اروپا همکاری می نمایند.
او از ملاقات با رهبری اداره هوانوردی ملکی افغانستان ابراز خرسندی و تشکری کرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۹ عقرب ۱۳۹۶