dir="rtl"> رئیس تنظیم عواید معرفی شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

رئیس تنظیم عواید معرفی شد

28 حوت 1399
امروز پنج‌شنبه، امانزیب انصاری، معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی، عزیزنور احمدزی را که از طریق پروسه‌ی رقابت آزاد به‌حیث رئیس تنظیم عواید این اداره تقرر حاصل نموده است، به کارمندان این ریاست معرفی نمود.
معین عملیاتی ضمن تبریکی به رئیس تنظیم عواید، از کارکردهای محمدامان مطهری، سرپرست تنظیم عواید که سال‌ها در این ریاست برای جمع‌آوری عواید تلاش نموده، ابراز قدردانی نموده و برای عزیزنور احمدزی آرزوی موفقیت نمود.
در اخیر؛ عزیزنور احمدزی، رئیس تنظیم عواید وعده سپرد که به‌منظور دست‌یابی به موفقیت در امور محوله و خدمت به وطن، از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه