dir="rtl"> رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به منظور فاتحه و غم شریکی با خانواده محمد یوسف غضنفر، در منزل وی حضور یافت | Civil Aviation Authority of Afghanistan

رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به منظور فاتحه و غم شریکی با خانواده محمد یوسف غضنفر، در منزل وی حضور یافت

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی بعد از ظهر امروز به منظور ابراز غم شریکی و فاتحه خوانی به مناسبت درگذشت الحاج محمد یوسف غضنفر، نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر به منزل وی رفته و ضمن اظهار همدردی و غم شریکی با بازماندگان، درگذشت نماینده رئیس جمهور را تسلیت گفته و برای غضنفر غفران واسعه الهی و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی استدعا کرد.


داکتر محمد قاسم وفایی زاده ضمن اشاره به توان و درایت غضنفر و سخت کوشی وی در انجام مکلفیت های رسمی و خدمت به مردم، درگذشت وی را یک ضایعه جبران ناپذیر خوانده گفت بسیار دشوار است که جای خالی محمد یوسف غضنفر، پر شود.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
21 سرطان 1399