dir="rtl"> برگزاری دومین جلسه گروه کاری هوانوردی ملکی (Second Civil Aviation Working Group Meeting) | Civil Aviation Authority of Afghanistan

برگزاری دومین جلسه گروه کاری هوانوردی ملکی (Second Civil Aviation Working Group Meeting)

دومین جلسه گروه کاری هوانوردی ملکی تحت ریاست داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با حضور نمایندگان سفارت های ایالات متحده امریکا، ایتالیا، آلمان، هندوستان، جاپان، نماینده سازمان ناتو وقوماندانی ماموریت قاطع، USAID، نماینده اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده امریکا، سازمان همکاری های انکشافی ایتالیا، جایکا، IFC، کمپنی تتراتیک، شرکت RMS، شرکت کانستیلاس، در مقر اداره هوانوردی ملکی دایر گردید.
در این نشست، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی ابتدا از فعالیت های سازنده و خدمات داکتر تیتسو ناکامورا، افغانی جاپانی الاصل که روز گذشته در شرق افغانستان به ضرب گلوله مهاجمین مسلح به قتل رسید، به نیکی یاد نموده و مراتب تسلیت خود را به نماینده سفارت جاپان ابراز نموده و به تعقیب آن از همکاری های کشور های دوست و همکار در سکتور هوانوردی ملکی قدردانی کرد.


وی گفت درنتیجه مساعی مشترک همکاران بین المللی، امروز ما شاهد توسعه و پیشرفت سکتور هوانوردی ملکی کشور هستیم و خوشبختانه مرحله اول تفتیش سازمان بین المللی هوانوردی ملکی آغاز گردیده و در 19 دسامبر به پایان می رسد. وی اظهار از افزایش عواید اداره هوانوردی ملکی و گشایش مسیر های جدید عبوری و آغاز کنترول راداری فضای افغانستان در جریان سال جاری و انجام اصلاحات اساسی به شمول وضع و اصلاح قوانین و مقررات و تشکیل اداره، تسوید و تایید ده ها سند اساسی و رهنمودی مسلکی بعنوان دست آورد های بزرگ اداره یاد نموده و گفت که فعلا سکتور هوانوردی ملکی سالانه برای 4.2 میلیون مسافر داخلی و خارجی در 4 میدان های هوایی کشور خدمات فراهم نموده و سالانه بیشتر از 100 هزار پرواز از فضای افغانستان عبور می نماید که با نصب رادار های جدید این رقم افزایش خواهد یافت، که تاثیر مستقیم روی عواید ملکی کشور خواهد داشت. رئیس اداره هوانوردی ملکی کشور، ظرفیت سازی و آموزش نیروی مسلکی و متخصص و نیز تجهیز میدان های هوایی کشور را از اولویت های اساسی این اداره برای بالا بردن کیفیت خدمات و مصئونیت و امنیت پروازها یاد نموده و خواهان همکاری نهاد های یاد شده در این راستا شد.

به تعقیب آن نمایندگان نهاد های یاد شده از دست آورد های اداره هوانوردی ملکی اظهار خرسندی نموده و گفتند که کشورهای مربوطه شان در امر حمایت از سکتور هوانوردی ملکی افغانستان متعهد بوده و همکاری های آنان ادامه خواهد یافت.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
14 قوس 1398