dir="rtl"> دومین دور برنامۀ ظرفیت‌سازی کارمندان تخنیکی و مسلکی توسط اتحادیه “آیاتا” در انستیتوت هوانوردی ملکی کشور به پایان رسید | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دومین دور برنامۀ ظرفیت‌سازی کارمندان تخنیکی و مسلکی توسط اتحادیه “آیاتا” در انستیتوت هوانوردی ملکی کشور به پایان رسید

۶جوزا ۱۴۰۰
این برنامه به مدت ۱۰ روز برای ۱۴ تن از کارمندان تخنیکی اداره هوانوردی ملکی راه‌اندازی شده بود که توسط ترینران خارجی در بخش‌های (Introduction Safety Oversight training) و (Basic Safety Oversight training) آموزش دیدند.
فهد داود مومند، رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی با اهدای تصدیق‌نامه‌ها به اشتراک کننده‌گان برنامه، گفت که برنامه‌های ارتقای ظرفیت ما را به خوداتکایی نزدیک‌تر می‌سازد و ما در تلاش ایجاد ظرفیت‌ها هستیم تا به معیارهای بین‌المللی برابر شویم.
برنامه ظرفیت‌سازی از اول سال ۲۰۲۱ به همکاری مالی USAID آغاز گردید و تا اخیر امسال ادامه خواهد داشت.