خبرنامه اداره مستقل هوانوردی ملکی در پیوند به گزارش تازه سیگار

هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی با برگزاری کنفرانس خبری واکنش شان را نسبت به گزارش تازه سیگار یا اداره عمومی بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان بیان داشتند.
محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی در حضور جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه های خبری داخلی و بین المللی تایید کرد که ایالات متحده امریکا 562 میلیون دالر را در بخش کنترول ترافیک هوایی مصرف کرده است. آقای حبیبی گفت که بخشی عمده این پول ها شامل مصارفی می شود که ایالات متحده امریکا در بخش کنترول ترافیک مخابره و سایر بخش های هوایی متقبل شده است.


معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی افزود که در حال حاضر 50 درصد از تجهیزات بخش کنترول حریم هوایی کشور از سوی افغان ها اداره می شود. او گفت این اداره با طرح یک برنامه ملی در تلاش است تا شرایط برای انتقال کنترول حریم هوایی کشور چه از نظر تخنیکی و چه از نظر عملیاتی از سوی افغان ها آماده شود.
آقای حبیبی تصریح کرد که اداره مستقل هوانوردی ملکی قرار داد کنترول حریم هوایی را در یک داوطلبی بین المللی گذاشته و به یک شرکت با تجربه و توانای خارجی خواهد سپرد. او تاکید کرد که در جریان این برنامه آنان به کمک متخصصان خارجی تلاش می کنند تا پروسه آموزش و تقویت سطح مسلکی افغان ها برای انتقال کنترول حریم هوایی کشور نیز آماده شود.
گفتنی است که کارهای مقدماتی در زمینه عقد قرار داد با یکی از شرکت های خارجی که شرایط دولت افغانستان را در زمینه کنترول حریم هوایی برآورده کند؛ صورت گرفته است. تا کنون شش شرکت از کشورهای مختلف جهان شرط نامه دولت افغانستان را دریافت کرده اند و قرار است پروپوزل، شرایط و توانایی های این شرکت ها از سوی اداره مستقل هوانوردی ملکی مورد ارزیابی دقیق و همه جانبه قرار گرفته و تصامیم بعدی اتخاذ شود.
قابل یاد آوری است که اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن قدردانی از کمک های ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای دوست و همکار با افغانستان، از اعلام آمادگی و ادامه همکاری های آنان به گرمی استقبال می کند.
بدون شک بخشی عمده از پیشرفت ها در افغانستان در تمام بخش ها از جمله در بخش هوانوردی ملکی حاصل کمک و همکاری های بین المللی بوده و اداره مستقل هوانوردی ملکی امیدوار است که در همکاری نزدیک با ناتو و سایر همکاران بین المللی شاهد پیشرفت های بیشتر در عرصه هوانوردی ملکی باشد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
تلفن: 0794372002