حسیب الله سروش، براساس پیشنهاد وزارت ترانسپورت و حکم مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان سرپرست میدان هوایی بین المللی مزار شریف معرفی شد. آقای سروش در ولایت کاپیسا زاده شده و به سویه ماستری تحصیلات عالی دارد. او سال ها در نهادهای مهم داخلی و سازمان های معتبر بین المللی ایفای وظیفه کرده و صاحب تجربه و اندوخته های فراوان مدیریتی می باشد و آشنایی لازم و کافی با قوانین و مقررات ملی و بین المللی در عرصه هوانوردی ملکی دارد.


با توجه به اینکه اداره هوانوردی ملکی کشور پروسه تفتیش ایکاو را در پیش دارد و مرحله اول آن (دسکتاب ادیت) در ماه دسامبر سال جاری انجام شود و مرحله دوم USOAP CMA در سال اینده اجرا شود که میدان هوایی بین المللی مزار شریف به عنوان یکی از میدان های هوایی اساسی کشور نیز مورد تفتیش این سازمان قرار می گیرد. بناءْ ضرورت آماده سازی میدان هوایی متذکره برای تفتیش سازمان ایکاو وجود دارد. به سرپرست جدید میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین بلخی وظیفه داده شده که با تیم شان در این زمینه و به منظور معیاری سازی خدمات هوانوردی در این میدان تمام اقدامات لازم را انجام دهند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه