dir="rtl"> نشست آنلاین رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین بانک جهانی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

نشست آنلاین رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین بانک جهانی

۱ سرطان ۱۴۰۰
در این نشست فهد داود مومند، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین بانک جهانی روی پروژه ENETAWF بحث و تبادل نظر نمودند.
همچنان آقای مومند از همکاری‌ها و حمایت‌های همیشگی بانک جهانی در بخش هواشناسی اداره هوانوردی ملکی ابراز امتنان نمودند.