دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با سرپرست و نامزد وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف

——–
داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در دیدارش با محترم محمد قاسم حلیمی، نا‌مزد وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور، ضمن ابراز تبریکی به آقای حلیمی به ‌عنوان وزیر وزارت ارشاد حج و اوقاف، روی همکاری مشترک برای تأمین هماهنگی و روابط دوجانبه میان این دو اداره تأکید ورزیدند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
2 میزان 1399