dir="rtl"> دیدار معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی با رئیس سازمان جهانی ایکاو و وزیر هوانوردی هند | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی با رئیس سازمان جهانی ایکاو و وزیر هوانوردی هند

گزارش دوم و پایانی
داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی در حاشیه اجلاس سران هوانوردی جهان در شهر ممبی هند با داکتر بینارد عالیو رئیس سازمان هوانوردی جهان (ایکاو)، هارون مشرا رئیس دفتر منطقوی ایکاو در تایلند و جایانت سینها وزیر هوانوردی هند، به صورت جداگانه دیدار کرد.
داکتر وفایی زاده در این دیدار که انجینیر نصرت تاج رئیس پلان و تطبیق پروژه ها این اداره نیز حضور داشت، در مورد نوآوری ها و ضرورت قانونگذاری در عرصه هوانوردی ملکی به خصوص در بخش تنظیم پرواز طیارات بی پیلوت ابراز نظر کرده و از رئیس این سازمان خواست تا موضوع تنظیم قواعد در این عرصه ها را به عهده گرفته و تعریف جدیدی از مصئونیت پرواز ها ارائه کند. زیرا به گفته ایشان در زمینه طیارات مسافربری مصئونیت پرواز و امنیت جان عمله و مسافرین مطرح است اما در طیارات بی پیلوت این نگرانی کماکان وجود ندارد.
معین پلان و پالیسی هوانوردی افغانستان افزود که بحث مصئونیت پروازها در طیاره های بی پیلوت نیز باید جدی گرفته شود، زیرا در صورت سقوط موجب خسارات جانی و مالی بر مناطق مسکونی شده و جان شهروندان را با خطر مواجه می سازد.


هم چنان داکتر وفایی زاده در دیدار با رئیس سازمان ایکاو ضمن استقبال از دیدار و بررسی اولین هیئت تخنیکی این سازمان از سکتور هوانوردی افغانستان، خواهان اعزام تیم تخنیکی دوم بعد از شش ماه برای آماده شدن افغانستان برای USOAP یا ادیت کامل ایکاو و جلب توجه بیشتر این سازمان برای ارتقای ظرفیت و آموزش کدر های بخش تخنیکی شد.
در مقابل داکتر بینارد عالیو رئیس سازمان ایکاو ضمن تقدیر از عملکرد اداره هوانوردی و ارزیابی مثبت این سازمان از وضعیت سکتور هوانوردی افغانستان به دفتر منطقوی این سازمان هدایت داد تا برای اعزام تیم تخنیکی دوم CAT Mission پیشنهاد مشخص ارائه کرده و برنامه های لازم را روی دست بگیرند.
از سوی دیگر، معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی در یک دیدار جدگانه با جایانت سینها وزیر دولت در امور هوانوردی هند ملاقات کرد.
در این دیدار داکتر وفایی زاده خواستار مشخص شدن تاریخ معین برای امضای موافقت نامه خدمات هوانوردی میان افغانستان و هند شد. در مقابل جانب هندی موافقه کرد تا در هفته اول فبروری سال روان میلادی این موافقت نامه میان دو کشور امضا خواهد شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۶ جدی ۱۳۹۷