dir="rtl"> امضای قرارداد ارائه خدمات امنیتی برای مسافرین، شرکت های هوایی و اموال کارگو در میادین هوایی بین المللی کشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

امضای قرارداد ارائه خدمات امنیتی برای مسافرین، شرکت های هوایی و اموال کارگو در میادین هوایی بین المللی کشور

محمودشاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی قرارداد ارائه خدمات امنیتی برای مسافرین، شرکت های هوایی و اموال کارگو در میادین هوایی بین المللی کشور را امضا کرد.

این قرارداد بعد از ظهر امروز (چهار شنبه 7 سنبله) میان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و کریستین رونو معاون کمپنی اولیف گروپ که برنده قرارداد شناخته شده است، در مقر این اداره به امضا رسید.
قرارداد متذکره مبلغ (2,817,853,722.45) دو ملیاردو هشتصدو هفده میلیون و هشتصدو پنجاه و سه هزار و هفتصدو بیست و دو افغانی هزینه برداشته و برای مدت سه سال شرکت برنده مکلف به ارائه خدمات امنیتی برای مسافرین، شرکت های هوایی و اموال کارگو در میادین هوایی بین المللی کشور می باشد.
قابل ذکر است که در پروژه متذکره در حدود 98% افغانهای که قبلا در این بخش مسلکی تربیه شده اند مصروف کار هستند.