dir="rtl"> دیدار مسئولین شرکت RMS و Spacecom با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار مسئولین شرکت RMS و Spacecom با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی

دیدار مسئولین شرکت RMS و Spacecom با رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی
داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئولین شرکت RMS و Spacecom در مقر این اداره دیدار و گفتگو نمود.
در این ملاقات مسئولین شرکت RMS در مورد پیشرفت‌ها در بخش Synchronization به رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی گزارش ارائه نموده و در مورد رادار PRS-SSR، رادار WAM/ADS-B و سایر بخش های تخنیکی، تجهیزات مخابروی و کنترول حریم هوایی معلومات مفصل داده و گفتند، Data Code از جانب شرکت تالس را دریافت نموده و در ظرف سه الی پنج روز، پروسه Synchronization در دستگاه MEARTS حل خواهد گردید.


داکتر محمدقاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بعد از استماع گزارش مسئولین شرکت متذکره تأکید نمود که باید همکاری همه‌جانبه بر اساس برنامه منظم در زمینه صورت بگیرد تا نتیجه مطلوب در کوتاه‌ترین مدت حاصل شود. رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با توجه به افزایش پروازهای عبوری از فضای افغانستان، به مسئولین شرکت متذکره هدایت داد تا در حصه فعال‌سازی سیستم متذکره توجه جدی نمایند؛ زیرا برای کنترول حریم هوایی و مصونیت طیارات، دستگاه‌های متذکره حیاتی و مهم می‌باشد. همچنین در این دیدار، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به رئیس خدمات تخنیکی وظیفه داد تا طرح جامع برای رفع مشکلات فعلی مخابروی و تأسیس سیستم جدید مخابروی را ارائه نماید.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱ حوت ۱۳۹۸