dir="rtl"> کنفرانس خبری رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی در مورد کنترول حریم فضایی افغانستان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

کنفرانس خبری رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی در مورد کنترول حریم فضایی افغانستان

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی امروز (شنبه 20 اسد) در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد کنترول حریم فضایی کشور و وضعیت هوانوردی ملکی، به صورت همه جانبه معلومات ارائه کرد. در این کنفرانس خبرنگاران رسانه های داخلی و بین المللی شرکت کرده و سوالات شان را پیرامون موضوع کنفرانس مطرح کردند.

رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در این کنفرانس خبری گفت که مدیریت و کنترول حریم فضایی کشور از سوی دولت افغانستان، یک گام مهم و یک دستآوردهای بزرگ و ملی برای کشور به شمار می رود. آقای حبیبی تصریح کرد که با فعال شدن دستگاه های جدید رادار یکی از پیشرفته ترین دستگاه های رادار در جهان، فضای افغانستان مصئون تر شده و زمینه برای افزایش پروازهای عبوری و هم چنان سهولت های بیشتر برای پروازهای داخلی فراهم می شود.

رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی افزود که با فعال شدن این سیستم تمام طیارات که وارد حریم فضایی افغانستان می شود، بر روی صفحه اسکرین رادار نمایش داده می شود و در عین حال در بعد افقی و عمودی فاصله میان طیارات کاهش می یابد. با فعال شدن این دستگاه ظرفیت ترافیک فضایی افغانستان افزایش یافته و دو کوریدور جدید از شرق به غرب کشور نیز فعال شده است.

رئیس اداره هوانوردی ملکی با توجه به پیشرفت های اخیر و ظرفیت سازی های بشری که در عرصه تربیه کادر متخصص و مسلکی در بخش هوانوردی صورت گرفته گفت، این پیشرفت ها، این چشم انداز و امید را ایجاد کرده است که در آینده ها، این ظرفیت ها تا مرحله تربیه پیلوت و متخصصان هوانوردی در داخل افغانستان نیز برسد.

آقای حبیبی هم چنان تصریح کرد که فعال شدن دستگاه جدید رادار و هم چنان تربیه و مسلکی شدن جوانان افغان باعث شده است تا هزینه ها در بخش پروازها و استخدام متخصصان خارجی با معاشات گزاف، پایین آمده و مدیریت بخش های تخنیکی  و سایر بخش های کنترول فضای کشور از سوی خود افغان ها صورت بگیرد.

گفتنی است که در پایان این کنفرانس خبری، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به سوالات خبرنگاران در مورد موضوع کنفرانس، کنترول حریم هوایی و پیشرفت های اخیر در بخش هوانوردی ملکی، پاسخ داده و معلومات همه جانبه ارائه کردند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

20 اسد 1397