dir="rtl"> جلسه شرکت های هوایی داخلی با رئیس اداره هوانوردی ملکی جهت آغاز مجدد پروازها | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه شرکت های هوایی داخلی با رئیس اداره هوانوردی ملکی جهت آغاز مجدد پروازها

 

مسئولین شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر امروز در جلسه با داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی روی موضوع شروع مجدد پرواز ها صحبت نمودند.


در جلسه متذکره که در دفتر مقام اداره هوانوردی ملکی صورت گرفت، اولاً رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی روی موضوع شروع پروازها صحبت و از توصیه های انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی (آیاتا) یادآوری و بر ضرورت آمادگی شرکت‌های هوایی در مطابقت با این توصیه ها تاکید نمود.
در مقابل شرکت‌های هوایی نیز آمادگی خود را برای از سر گیری پروازهای داخلی و بین المللی اعلام نموده و خواهان حمایت و همکاری دولت از شرکت های هوایی گردیدند. رئیس اداره هوانوردی ملکی با اظهار خرسندی از تصمیم شرکت های هوایی داخلی، تاکید نمود که قبل از شروع مجدد پروازها باید در هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه کشور زمینه تست مسافرین مطابق توصیه و تصمیم انجمن آیاتا فراهم ساخته شود و شرکت هوایی آریانا و شرکت ناس در زمینه بهبود ضدعفونی سازی طیارات و سایر موارد الزامی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
در اخیر رئیس اداره هوانوردی ملکی به شرکت های هوایی داخلی خاطرنشان ساخت که دولت ج.ا.ا و بخصوص اداره هوانوردی ملکی افغانستان از هیچ نوع همکاری و حمایت با شرکت های هوایی داخلی دریغ نخواهند نمود.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۳ جوزا ۱۳۹۹