dir="rtl"> معرفی آمر جدید بخش تهیه و تدارکات اداره مستقل هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معرفی آمر جدید بخش تهیه و تدارکات اداره مستقل هوانوردی ملکی

آمر جدید تهیه و تدارکات اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز (دوشنبه 13 حمل) توسط داکتر محمد قاسم وفایی زاد معین پلان و پالیسی این اداره، معرفی شد.
عبدالغفور اسحاق زی از طریق امتحان رقابت آزاد C B R در بست سوم آمریت تهیه و تدارکات اداره مستقل هوانوردی ملکی استخدام شده است.


در مراسم معرفی آقای اسحاق زی معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی گفت که تعهد، پشت کار و صداقت از جمله مهمترین عوامل موفقیت یک مدیر است، بنابرین تمام کارمندان این اداره باید با صداقت و وطن دوستی به وظایف شان رسیدگی کنند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
13 حمل 1397