dir="rtl"> آغاز پروازهای مسقیم میان کابل و تاشکند با حضور رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

آغاز پروازهای مسقیم میان کابل و تاشکند با حضور رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی

پروازهای مستقیم میان کابل و تاشکند سر از امروز (۸ قوس) با سفر محمود شاه حبیبی رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی و برخی از دیپلومات های ازبکستانی مقیم کابل آغاز شد.
محمود شاه حبیبی رییس عمومی این اداره هنگام آغاز اولین پرواز به تاشکند گفت که این پروازها بر اساس موافقت نامه ای که قبلا بین هر دو کشور امضا شده بود؛ آغاز شده است.
او افزود که از جانب ازبکستان شرکت هوایی ازبک ایر و از جانب افغانستان شرکت های کام ایر و د آریانا افغان هوایی شرکت هفته دو پرواز به تاشکند و بر عکس آن به کابل را انجام خواهند داد

.
رییس عمومی اداره هوانوردی گفت که امضای موافقت نامه خدمات هوایی با کشورهای منطقه از جمله اولویت های کاری و اساسی این اداره بوده و به زودی با شماری دیگر از کشورهای آسیایی چنین موافقنامه های به امضا خواهد رسید.
این در حالی است که کشورهای منطقه در حلقه اول سیاست خارجی حکومت وحدت ملی قرار دارد و بر این اساس اداره مستقل هوانوردی ملکی تلاش می کند تا زمینه پروازهای مستقیم میان این کشورها را فراهم کند.
گفتنی است که در صورت نیاز علاوه بر مسافر بری مساله کارگو و نقل و انتقالات هوایی و تجارتی نیز به جمهوری ازبکستان صورت خواهد گرفت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۸ قوس ۱۳۹۶