dir="rtl"> معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی از امور مربوط به ریاست‌های هواشناسی،‌ خدمات تخنیکی، تنظیم خدمات ترافیک هوایی و انستیتوت هوانوردی ملکی بازدید نمود. | Civil Aviation Authority of Afghanistan

معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی از امور مربوط به ریاست‌های هواشناسی،‌ خدمات تخنیکی، تنظیم خدمات ترافیک هوایی و انستیتوت هوانوردی ملکی بازدید نمود.

امانزیب انصاری معین عملیادی اداره هوانوردی ملکی در حالی‌که برخی مسئولان اداره هوانوردی ملکی به شمول غلام‌‌نبی رحمانزی رئیس عمومی مالی و اداری،‌ فریداحمد روان رئیس نظارت و ارزیابی،‌ غلام معصوم معصومی رئیس تنظیم خدمات ترافیک هوایی و سجاد صافی رئیس خدمات تخنیکی او را همراهی می‌کرد،‌ بخش‌های مختلف امور ریاست‌های هواشناسی،‌ تنظیم خدمات ترافیک هوایی و انستیتوت هوانوردی ملکی موردی بررسی قرار داد.
این بازدید امروز-چهارشنبه به منظور بررسی وضعیت کنونی فعالیت‌ها در بخش‌های یادشده و تطبیق پلان‌های این اداره در آینده به خصوص ترمیم ساختمان هواشناسی انجام یافت.
با این حال، امانزیب انصاری معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی به مسئولان اداری و شرکت قراردادی ضرب‌العجل چهارهفته‌ای تعین کرد تا بازسازی تعمیر هواشناسی را تکمیل نمایند.
در همین حال، به رئیس تنظیم خدمات ترافیک هوایی و شرکت (RMS) هدایت داده شد که برای آن‌عده دانش‌آموزان انستیتوت هوانوردی ملکی که به نسبت تعطیلات از کارهای عملی بازمانده اند،‌ زمینه کار عملی را در بخش تنظیم خدمات ترافیک هوایی به گونه عادلانه فراهم سازند.
به همین ترتیب،‌ به ریاست تخنیک این اداره و مسئولان شرکت (RMS) به طور جدی تأکید شد که برای فعال‌سازی هرچه زودتر رادار MLAT / WAM – ADS-B جهت کنترول امنیت حریم هوایی کشور، اقدامات جدی را روی‌دست بگیرند.
آقای انصاری هم‌چنان از بعد از بررسی بخش‌های مختلف میدان هوایی حامد کرزی، جهت بهبود فعالیت‌ها و رسیده‌گی به مشکلات موجود، هدایات لازم را به مسئولان مربوطه صادر نمود.
چهارشنبه-سوم جدی 1399
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه