dir="rtl"> افتتاح کار ساخت کنترول تاور، رمپ، تعمیر اداری و سیستم اداری میدان هوایی ترینکوت و آغاز پروازهای ملکی به ارزگان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

افتتاح کار ساخت کنترول تاور، رمپ، تعمیر اداری و سیستم اداری میدان هوایی ترینکوت و آغاز پروازهای ملکی به ارزگان

کار ساخت کنترول تاور میدان هوایی ترینکوت مرکز ولایت ارزگان امروز (شنبه ۱۷ قوس) با حضور محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی و مقامات محلی آن ولایت و شماری از رئیسان اداره هوانوردی ملکی آغاز شد. هم چنان در حاشیه این برنامه، پروازهای ملکی به این میدان هوایی نیز آغاز شد و پس از این شرکت محترم کام ایر پروازهایش را به ولایت ارزگان ادامه خواهد داد.


محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی هنگام آغاز کار ساخت کنترول تاور میدان هوایی ترینکوت وعده سپرد تا سهولت های بیشتری را در عرصه ترانسپورت هوایی برای مردم شریف این ولایت فراهم کند. آقای حبیبی تصریح کرد که اداره هوانوردی ملکی همواره ساخت و ساز میادین هوایی در ولایت های دور دست کشور را در اولویت های کاری خویش قرارداده و سعی کرده است تا مردم در سراسر کشور به خدمات ترانسپورت هوایی از طریق میادین هوایی ولایتی دسترسی داشته باشند.
در ادامه حاجی اسد الله سعید والی ولایت ارزگان و شماری دیگر از مقام های محلی آن ولایت صحبت کرده و از تلاش های رهبری اداره هوانوردی ملکی در زمینه فراهم امکانات در میدان هوایی ترینکوت اظهار قدردانی کردند. آنان از رهبری اداره هوانوردی خواستند تا در زمینه ادامه پروازهای ملکی و کاهش نرخ تکت های پرواز از کابل به ارزگان و برعکس آن توجه کرده و این پروازها ادامه پیدا کند.
رهبری ادامه هوانوردی وعده سپرد که با توجه به میزان مسافرین پروازهای ملکی به ترینکوت ادامه پیدا کرده و در زمینه کاهش نرخ تکت ها نیز با مسوولان شرکت های محترم هوایی صحبت خواهند کرد. رهبری اداره هوانوردی ملکی از همکاری شرکت محترم کام ایر که در زمینه انتقال هیات هوانوردی ملکی به ولایت ارزگان سهم داشت، اظهار قدردانی و سپاسگزاری می کند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۷ قوس ۱۳۹۷