dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس کمپنی تیتراتیک | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس کمپنی تیتراتیک

نشستی به ادامه نشست قبلی در رابطه به پیشرفت امورات امکان سنجی پروژه توسعه ای میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، امروز (یک شنبه ۲۷ حوت) در دفتر ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد.


در این نشست محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، جان ویپن رئیس کمپنی تیتراتیک، انجینیر نصرت الله تاج رئیس پلان و تطبیق پروژه ها و حامد نوری سرپرست ریاست میادین نیز حضور داشتند.
در این نشست روی پیشرفت مطالعات امکان سنجی برنامه های توسعه ای میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اعمار ترمینل جدید مسافرین، هوتل پنج ستاره، ایجاد ورکشاپ برای ترمیم اساسی طیارات، پارکینک وسایط، ایجاد یک زون مشخص برای پروسیس در بخش صادرات و ساخت مرکز تیل دهی برای طیارات، شامل این پروژه ها می شود که قرار است در چارچوپ برنامه مشارکت عامه – خصوصی به اعلان داده و به اجرا گذاشته خواهد شد.
و همچنان در مورد سه پروژه دیگر در میدان های هوایی بین المللی هرات و قندهار که قرار است به زودی کار آن آغاز گردد بحث صورت گرفت.
قرار است بخش امکان سنجی ( (Feasibility Study این پروژه ها، توسط کمپنی تتراتیک انجام شده و تمویل منابع مالی بخش امکان سنجی آنرا USAID متعهد شده است.
قبل از این نیز نشست های مشابهی به منظور هماهنگی بیشتر با نهادهای مرتبط در اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شده بود تا روند کاری تطبیق این پروژه ها تسریع یابد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۲۷ حوت ۱۳۹۶