dir="rtl"> خروج کامل شرکت هوایی کام ایر از لیست ممنوعیت پرواز امارات متحده عربی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

خروج کامل شرکت هوایی کام ایر از لیست ممنوعیت پرواز امارات متحده عربی

با تکمیل شرایط اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عربی از سوی شرکت هوایی خصوصی کام ایر، دولت امارات طی مکتوب رسمی از خروج کامل این شرکت از لیست ممنوعیت پرواز خبر داده است.
بعد از این شرکت هوایی کام ایر می تواند پروازها به مقصد دوبی و سایر شهر های امارات متحده عربی را از سر بگیرد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان با استقبال از این تصمیم دولت امارات متحده عربی، انتظار دارد تا زمینه همکاری های بیشتر میان شرکت هوایی اماراتی و شرکت های هوایی افغانستان به شمول اریانا و کام ایر فراهم گردیده و این شرکت ها بتوانند با تعامل سازنده و رقابت سالم و با استفاده از میکانیزم های انترلاین و کودشیرینگ خدمات بهتر و سهولت های بیشتری را برای مسافرین فراهم نمایند.
اداره هوانوردی ملکی کشور، از شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر می خواهد تا با رعایت اصول مصئونیت و امنیت در بالا بردن کیفیت خدمات و حصول رضایت مسافرین تلاش نموده و نقش موثری را در کنترول مارکیت ایفا نمایند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
20 سنبله 1399