dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس و مسئولان دفتر یونپس در کابل | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس و مسئولان دفتر یونپس در کابل

محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانودری ملکی امروز دوشنبه (14) حوت در دفتر کارش، با پال کرکشینگ رئیس دفتر، ارنیست هنینګ مسئول بخش زیربناهای و خانم مایوکا مسئول همکاری های دفتر (UNOPS) در افغانستان دیدار کرد.
دراین دیدار دو طرف در مورد همکاری های مشترک میان موسسه متذکره و اداره مستقل هوانودری ملکی بحث و تبادل نظر کردند.


آغاز امکان سنجی میدان هوایی بین المللی هرات و همکاری های تخنیکی (UNOPS)، راه اندازی برنامه های آموزشی برای کارمندان اداره مستقل هوانوردی ملکی که توسط سفارت ایالات متحده امریکا تمویل خواهد شد؛ از موضوعات مهم مورد بحث در این نشست بود.
ایجاد یک تیم کاری مشترک، برای انکشاف مهارت ها و ارتقای ظرفیت کارمندان هوانوردی ملکی افغانستان از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی ضمن استقبال از همکاری های دفتر محترم یونپس، بر هماهنگی بیشتر در بخش راه اندازی برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت های بشری در اداره مستقل هوانوردی ملکی تاکید کرده و آنرا برای معیاری سازی و بهبود خدمات ترانسپورت هوایی در کشور مهم خواند.
گفتنی است که UNOPS از جمله نهادهای مربوط به ملل متحد است که با شماری از ارگانهای دولتی از جمله اداره مستقل هوانوردی ملکی در بخش های زیربناها و مدیریت پروژه ها همکاری تخنیکی، می کند.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
14 حوت 1396