dir="rtl"> ملاقات رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با رئیس انکشاف اقتصادی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا | Civil Aviation Authority of Afghanistan

ملاقات رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با رئیس انکشاف اقتصادی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز (چهارشنبه ۲۰ جدی) در دفتر کارش با STADDART رئیس بخش انکشاف اقتصادی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و اریک پولیوم، رئیس زیربناهای USAID و مسئولان پروژه تجارت و عواید افغانستان یا ATAR دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار دو طرف روی پروژه های هوانوردی ملکی، از جمله روی توسعه صادرات با استفاده از میادین هوایی کشور، انتقال اموال تجارتی بین چین و کندهار، بحث و تبادل نظر کردند.


هم چنان در این دیدار روی ایجاد یک زون مشخص در بخش پروسس، در بخش کارگوی میدان هوایی بین المللی حامدکرزی و مساعد کردن زمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران امریکایی در پروژه های انکشافی هوانوردی ملکی صحبت و گفتگو صورت گرفت.
در اخیر مسئولان USAID از آقای حبیبی دعوت کردند تا در جلسه هیات رهبری این نهاد که با حضور یک هیات عالی رتبه دعوت شده از امریکا در ۲۲ جنوری برگزار می شود؛ اشتراک کند.

آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۲۰ جدی ۱۳۹۶