dir="rtl"> بحث و گفتگو روی پلان های توسعه اداره مستقل هوانوردی ملکی در میادین هوایی کشور | Civil Aviation Authority of Afghanistan

بحث و گفتگو روی پلان های توسعه اداره مستقل هوانوردی ملکی در میادین هوایی کشور

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی با استودارت رئیس بخش انکشاف اقتصادی USAID در دفتر کارش دیدار کرد.

 
در این دیدار که بعد از ظهر امروز (چهارشنبه 8 حمل) صورت گرفت؛ احمد الله فیضی ریئس میدان هوایی بین المللی کندهار، حامد نوری سرپرست میادین،نصرت الله تاج رئیس پلان و مراد شهید رئیس دفتر نیز حضور داشت پیرامون توسعه بخش های مربوط به هوانوردی ملکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
چگونگی مدیریت زون پروسیس برای بخش صادرات در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی،میدان هوایی بین المللی مزار شریف،میدان هوایی بین المللی هرات و میدان هوایی بین المللی کندهاراز دیگر مسایلی بود که در این نشست پیرامون آن صحبت صورت گرفت. هدف از ایجاد این زون، تقویت و تسریع بخش کارگو از طریق نقل و انتقالات هوایی عنوان می شود. ایجاد این زون می تواند در زمینه جلب و جذب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در خصوص تقویت صادرات از طریق کارگوی هوایی، اثرات مثبت و همه جانبه داشته باشد. افزون بر این، تقویت بخش کارگوی هوایی می تواند در زمینه رشد میزان عواید اقتصادی از طریق میادین هوایی کشور و افزایش میزان صادرات اثر گذار باشد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
8 حمل 1396