dir="rtl"> مضای قرارداد اعمار اتاق تلاشی بخش VIP میدان هوایی بین المللی حامد کرزی | Civil Aviation Authority of Afghanistan

مضای قرارداد اعمار اتاق تلاشی بخش VIP میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

قرارداد ساخت اتاق تلاشیVIP ترمینل داخلی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از سوی داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی و احسان الله فیضی رئیس شرکت ایوب فیضی بعد از ظهر امروز (شنبه 22 ثور) به امضا رسید.


ارزش مجموعی این قرارداد یک میلیون و 592 هزار افغانی می باشد که از بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته می شود.
شرکت برنده قراردادی مکلف است که به مدت دوماه و ده روز این اتاق تلاشی را تکمیل کرده و آماده بهره برداری کند.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۲۲ ثور ۱۳۹۷