dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئول بخش خدمات هوایی سازمان غذایی جهان در افغانستان | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با مسئول بخش خدمات هوایی سازمان غذایی جهان در افغانستان

داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با اکرستورم مسئول بخش خدمات هوایی سازمان غذایی جهان در افغانستان دیدار کرد.
این دیدار که به ادامه دیدارهای قبلی، ظهر امروز (چهارشنبه ۱۵ حوت) انجام شد، روی نحوه آمادگی ها برای انجام پروازها در شرایط اضطراری در میادین هوایی محلی کشور بحث و صحبت صورت گرفت.


این پروژه که از نظر تخنیکی Global navigation satellite system اطلاق می شود در شرایطی که وضعیت جوی نامناسب باشد می تواند در خصوص انجام پرواز به میدان های محلی کمک کند تا زمینه برای انتقال کمک های اضطراری و انسانی در ولایت ها فراهم شود.
مسوول بخش خدمات هوایی دفتر سازمان غذایی جهان در افغانستان گفت که این سازمان در خصوص فراهم کردن تسهیلات در این بخش با اداره هوانوردی ملکی کمک می کند. این کمک ها می تواند هم برای سازمان غذایی جهان تسهیلات برای انجام پرواز و کمک رسانی در شرایط نامناسب جوی در ولایت ها فراهم کند و هم می تواند اداره هوانوردی ملکی در بخش تسهیلات تخنیکی یاری رساند.
داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی کشور ضمن استقبال از کمک و همکاری سازمان غذایی در بخش Global navigation satellite system به بخش های مربوط از جمله ریاست خدمات ترافیک هوایی هدایت تا در زمینه از نزدیک با سازمان متذکره همکاری همه جانبه داشته باشند.
گفتنی است که در این دیدار در خصوص آموزش دو نفر از انسپکتران اداره هوانوردی ملکی در بخش Air worthiness نیز بحث صورت گرفته و تصامیم اتخاذ شد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
15 حوت 1397