dir="rtl"> جلسه آنلاین اداره هوانوردی ملکی با سازمان جهانی هواشناسی (WMO) | Civil Aviation Authority of Afghanistan

جلسه آنلاین اداره هوانوردی ملکی با سازمان جهانی هواشناسی (WMO)

جلسه آنلاین اداره هوانوردی ملکی با سازمان جهانی هواشناسی (WMO) در مورد فعالیت‌ها و پیشرفت‌های پروژه‌های بانک جهانی و سازمان جهانی هواشناسی (WMO) در ریاست هواشناسی این اداره
جلسه اداره هوانوردی ملکی با سازمان جهانی هواشناسی (WMO) قبل از ظهر امروز چهارشنبه به‌صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان (WMO) در مورد پروژه‌های ریاست هواشناسی اداره هوانوردی ملکی افغانستان صحبت نموده و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های پروژه‌های مربوط به ریاست هواشناسی این اداره را به‌صورت مفصل تشریح نمودند.


در این نشست، داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و سید رضا موسوی، رئیس هواشناسی این اداره نظریات و پیشنهادهایشان را به نمایندگان سازمان جهانی هواشناسی ارائه نموده و از نمایندگان این سازمان خواست تا طی هر سه ماه از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های پروژه‌های مربوط به هواشناسی به اداره هوانوردی ملکی گزارش ارائه نمایند.
گفتنی است که ریاست هواشناسی در سال 1955 تأسیس شد و یک سال بعد عضویت سازمان جهانی هواشناسی (WMO) را حاصل نمود که فعلاً در چوکات اداره هوانوردی ملکی فعالیت می‌نماید.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
22 اسد 1399