dir="rtl"> از روز جهانی زن در ادارۀ هوانوردی ملکی بزرگداشت شد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

از روز جهانی زن در ادارۀ هوانوردی ملکی بزرگداشت شد

۱۹ حوت ۱۳۹۹
ادارۀ هوانوردی ملکی، از روز جهانی زن امروز دوشنبه با حضورداشت رئیس عمومی، رؤسا و کارمندان زن از تمامی بخش‌های ادارۀ هوانوردی ملکی و شرکت‌های هوایی گرامی‌داشت کرد.
این مراسم با تلاوت قرآن کریم و سپس پخش سرود ملی آغاز گردید. عزیزه حمیدی، آمرۀ جندر ادارۀ هوانوردی ملکی به‌عنوان نخستین سخنران، با استقبال از بزرگداشت از روز جهانی زنان در این اداره ابراز قدردانی کرده، آنرا گام مهم به خاطر ارج‌گذاری به جایگاه زنان دانست.
داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده، رئیس عمومی ادارۀ هوانوردی ملکی در سخنرانی اش در این برنامه، از جایگاه زنان در جامعه و نقش‌آفرینی آنان به عنوان نیم‌پیکر از جامعه یاد کرده، افزود که حضور زنان در حوزۀ علم، تجارت، سیاست و صنعت کشور، ارزشمند است. او اضافه نمود که اسلام با ظرفیت بزرگی که دارد حق خاصی به زنان قایل است و آنان را حمایت می‌کند.
داکتر وفایی زاده گفت که دولت افغانستان، حضور زنان در حکومت را به مسابۀ خط سرخ خود می‌داند و جایگاه تثبیت‌شدۀ آنان را حفظ خواهد کرد. هم‌چنان او به کارمندان زن در این اداره گفت که به خاطر تأمین حقوق خود شما می‌توانید انجمن‌ مدنی ایجاد نمایید.
این مراسم با اهدای تقدیرنامه برای کارمندان زن در ادارۀ هوانوردی ملکی، نیروهای پولیس، کارمندان شرکت هوایی آریانا و تیم خدمۀ پرواز و کپتان های شرکت هوایی کام‌ایر که دو هفته قبل برای اولین‌بار پرواز مستقلانۀ زنان را در تاریخ جنوب آسیا انجام داده اند، به پایان رسید.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه