dir="rtl"> دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسوولان USAID | Civil Aviation Authority of Afghanistan

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسوولان USAID

دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسوولان USAID

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی قبل از ظهر امروز (سه شنبه 23عقرب) در دفتر کارش با مسوولان USAID دیدار کرد.
در این دیدار پیرامون هماهنگی بهتر و بیشتر بین اداره مستقل هوانوردی ملکی در زمینه تطبیق پروژه های که به همکاری USAID تمویل می شود بحث و تبادل نظر گرفته و بر نشر این پروژه ها برای مردم از طریق رسانه ها و بخش مطبوعاتی این اداره تاکید صورت گرفت.
رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی هدایت داد تا تمام دستآوردها و پروژه های مربوط به هوانوردی مطابق به یک پلان نشر شده و در اختیار هموطنان عزیز قرار بگیرد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
23 عقرب 1396