dir="rtl"> میدان هوایی بین المللی هرات | Civil Aviation Authority of Afghanistan

میدان هوایی بین المللی هرات

HERAT – SOT

افغانستان از رهگذر هوانوردی ملکی رو به پیشرفت است.

هرات از بزرگ‌شهرهای افغانستان به شمار می‌رود؛ ولایت باستانی هرات تقریبا بیش از دومیلیون و یکصدهزار نفوس دارد که حدود 600 هزار آن در شهر هرات زنده‌گی می‌کنند.

ولایت هرات دو میدان هوایی دارد؛ میدان هوایی بین‌المللی هرات که در 20 کیلومتری جنوب شهر هرات در ولسوالی گذرهبرای پروازهای محلی و بین المللی  و میدان هوایی شیندند که پس از میدان هوایی بگرام دومین میدان هوایی بزرگ نظامی کشور است؛ برای پروازهای نظامی.

این میدان هوایی 69 سال عمر دارد و یکی ازبزرگترین وقدیمی‌ترین میدان‌های هوایی افغانستان است

میدان هوائی هرات در سال 1961 ایجاد و در اوایل، دارای یک خط رنوی خامه ویک تعمیر کوچک خشتی بود که در سالهای اخیر با تلاش‌های ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی با ایجاد ترمینل مدرن و معیاری، و مجهز به سیستمهای امنیتی، تبدیل به پررفت‌وبرگشت‌ترین میدان هوایی در غرب افغانستان شده است. روزانه چندین پرواز داخلی از میدان هوایی هرات به ولایات کابل، قندهار، مزار، نیمروز،قلعه نو، میمنه، فراه، همچنان در هر هفته دو پرواز خارجی از هرات به شهر مشهد ایران صورت می‌گیرد. در کنار این پروازهای طیارات مؤسسات کمک‌رسانی، بشردوستانه، داکتران بدون سرحد و نظامیان خارجی در این میدان هوایی روزانه به بیش از شصت پرواز می‌رسد.

سه شرکت هوایی داخلی در هرات فعالیت دارند؛ آریانا، کام ایر و باختر افغانکه به عنوان دومین شرکت هوایی دولتی به تازه‌گی آغاز به فعالیت نموده است، پروازهای روزانه درین میدان نیز اجرا مینماید.

ازاین میان شرکت هوایی آریانا بزرگترین وقدیمی‌ترین شرکت هوایی دولتی افغانستان که مرکز فعالیتش میدان هوایی بین‌المللی حامدکرزی است؛ همه‌روزه از کابل به هرات و بالعکس پروازهای متعدد داشته ومسافرین زیادیرا انتقال می‌نماید.

شرکت هوایی کام‌ایر اولین شرکت هوایی خصوصی کشور است. این شرکت،باسرمایه ابتدایی سه میلیون دالر و داشتن دو بال طیاره بوینگ737-B،در سال ۲۰۰۳ میلادی در شهر کابل افغانستان تأسیس شد ونخستین پرواز خود را از کابل به مقصد شهر هرات آغازکرد و به زودترین فرصت توانست عضویت سازمان بین‌المللی هوانوردی (IATA) را به دست آورد.

میدان هوایی بین‌المللی هرات یک ترمینال داخلی و یک ترمینل خارجی دارد که ترمینل‌های مذکور در سال 2009 اعمار شده است؛ همچنان دارای تأسیسات معیاری خط رنوی با طول 3هزار و 14متر و عرض 45متر و همچنان 4 رمپ وسیع،13 تکس وی،تعمیر استشن اطفائیه، استشن سوختگیری، استشن هواشناسی با تجهیزات مکمل، برج مراقبت طیاراتو مرکز ترافیک و مخابره فضایی می‌باشد.

افزون برآن، این میدان هوایی به منظور ارائه خدمات بهتر، درسال 2004 مجهز به سیستم پیشرفتۀ (V- SAT)تجهیز شد ودرسال 2005 مجهزبه سیستم (Voice recorder)و سپس  در سال 2008 مجهز به دستگاهای رهنمائی طیارات (DME- DVOR) گردید. تجهزات تخنیکی پیشرفته این میدان هوایی برابر با معیارهای سازمان جهانی”ایکاو” می‌باشد.

مساحت مجموعی میدان هوایی هرات به 1822 جریب زمین تخمین زده می‌شود. مجموعه نهادهای دولتی و خصوصی که در میدان هوایی بین‌المللی هراتفعالیت دارند، مشمول پولیس سرحدی، امنیت ملی، پولیس انترپول، پاسپورت، گمرک، نماینده‌گی وزارت خارجه، کمپنی خصوصی امنیت هوانوردیGAAC کنسرسیوم،کمپنی هندلنگ طیاراتGAAC کنسرسیوم،کمپنی خصوصی تیل‌دهی نشنل فیول، و کمپنی تیل‌دهی کامگار پطرولیم می‌شوند.

اهمیت راهبردی ولایت باستانی هرات قبل از کشف اقیانوس هند،این ولایت را به گذرگاه جاده ابریشم مبدل ساخته بود و نقش مهمی را در تجارت میان شبه قارۀ هند، آسیا مرکزی و اروپا بازی می‌کرد.