د عربي د متحده اماراتو د ملکي هوایي چلند له چاواکو سره د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر لېدنه

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یوې لوړپوړې پلاوې په راس کې د عربي متحده اماراتو طرف ته مخه کړه. په دې سفر کې د هغه هېواد د ملکي هوایي چلند سرپرست او مرستیال له ښاغلی عمر بن غالب سره کتلی دی. په دې کتنه کې د اېرعربیا او کام اېر هوایي شرکتونو همداراز د اتحاد اېروېز او امارات د کار ګو هوایي شرکتونو د پروازونو پیلېدل او د کابل-دبی-کابل په مسیر کې د ټکټونو د قیمتونو په هکله خبري شوي دي، په دې مسیر کې کله کله د دواړو هېوادونو ترمنځ د شوې هوکړې پرخلاف د ټکټونو د بیې جګوالیترسترګو کېږي؛ چې د عربي متحده اماراتو د ملکي هوایي چلند چارواکو د ټکټونو د نرخ د کنترولو په اړه هوډ وکړې.

 

 

 

 

 

 

همداراز وویل شوه چې د کام اېر هوایي شرکت پروازونو په نږدې کې په دې مسیرکې پیل کېږي. افغان پلاوې د کتنه په ترڅ کې د اېرعربیا هوایي شرکت له لورې د کابل-دبی ترمنځ د الوتنې د پیل په اړه لېوالتیا ښودلی ده.

د عامه اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۷ د غبرګولې ۱۲