د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې دوه تنه کارکوونکې د مشرتابه له لورې ستاینه وشوه

د افغانستان د سوداګریو او عوایدو پروژو (ATAR) کارکوونکې عدنان انصاري او د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې د عوایدو آمر محمد امان مطهري د دې ادارې د مشرتابه له لورې د ستاینلیکونو په ورکولو سره ستاینه وشوې.

د عامې اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۶ د مرغومې ۳۰