د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر د آسیا پراختیایي بانک مرستیال سره وکتل

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د آسیا پراختیایي بانک مرستیال شني کامبل سره وکتل او د هوایي چلند برخې سره، د دغې بانک د همکاریو په هکله خبري کړ. د لېدو په ترڅ کې د ملکي هوایي چلند سکتور څخه د آسیا پراختیایي بانک د ملاتړ او د هوایي چلند دپروژو په برخه کې د پانګونې په اړه خبري وشوې.

 

 

 

 

 

همداراز وویل شوه چې نوموړې بانک د ملکي هوایي چلند سره د ځان بسیاینې په موخه ملاتړ کوي او د نړیوال ځواکونو څخه د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ته د هېواد د فضایي حریم د مدیریت دا نتقال څخه ستاینه کړ.

د عامې اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۶ د مرغومې ۲۷