د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر د بریتانیا د سیاسي سفارت لومړۍ سکرتر ډاکټر سارا بنیت سره وکتل

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د بریتانیا د سیاسي سفارت، لومړۍ سکرتر ډاکټر سارا بنیت سره د خپل کار په دفترکې وکتل. په دې کتنه کې د هوایي چلند د امنیت ریاست سرپرست فرهاد پیرزاد هم حضور درلود، د نړیوال هوایي چلند امنیت (Global  Aviation Security ) په هکله بحث او خبري وشوې.

په دې کتنه کې آغلې ډاکټر سارا بنیت وویلې: بریتانیا د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې سره، د هوایي چلند د امنیت په برخه کې همکار دي.

د عامې اړیکو او اطلاعاتو آمریت

۱۳۹۶ د لینډۍ ۷